Úvod CZ

Životní prostředí

Snahou společnosti je omezit dopad její činnosti na životní prostředí, zlepšení metod, které minimalizují odpad z používané technologie a emise. Definice a implementace environmentálních cílů je stabilní součástí firemní politiky.