Úvod PL

Główne

Firma Calumite s.r.o. produkuje i sprzedaje markowy surowiec szklarski o nazwie CALUMITE® uzyskiwany poprzez przetworzenie granulowanego żużla wielkopiecowego. Surowiec ten stosowany jest do produkcji szkła opakowaniowego, płaskiego walcowanego, float oraz włókien szklanych.

Spółka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a produkcja CALUMITE® prowadzona jest w ściśle ustalonych i stabilnych warunkach, czego efektem jest zgodny z oczekiwaniami i wiarygodny produkt.

Firma Calumite s.r.o. jest solidnym i długoletnim dostawcą dla znakomitej większości hut szkła w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji.