Produkty

CALUMITE® produkowany jest z żużla wielkopiecowego, który wcześniej, będąc w fazie ciekłej został poddany granulacji w strumieniu wody, przez co stanowi jednorodny materiał w szklistej formie.

Podczas przeróbki żużel poddawany jest między innymi procesowi suszenia, mielenia i przesiewania, skutkiem czego produkt finalny czyli CALUMITE® jest właściwie przystosowanym fizycznie i chemicznie celem zastosowania jako surowiec do produkcji szkła.

Jego skład chemiczny oraz rozkład uziarnienia zawierają specyfikacje zamieszczone w sekcji “do pobrania“.

Oprócz podstawowego produktu, firma produkuje i sprzedaje znacznie drobniejszą jego formę o tej samej nazwie, uzupełnionej o oznaczenie (FD) czyli: CALUMITE® (FD).

Stosowanie CALUMITE® w celu…

 • redukcji zużycia energii
 • zwiększenia wydobycia z pieca
 • poprawy jakości szkła
 • redukcji temperatur w piecu
 • redukcji emisji CO2 i NOx
 • stabilizacji koloru szkła

Czym jest CALUMITE®…

 • cennym źródłem tlenków szklarski
 • reduktorem pomagającym uzyskać i utrzymać właściwe parametry “redox”
 • formą szklistą (w 99%-ach, a więc podobnym do stłuczki szklanej)
 • materiałem odpowiednio przystosowanym na potrzeby szklarstwa

Korzyści ekologiczne ze stosowania CALUMITE®…

 • obniżenie zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej
 • obniżenie emisji CO2
 • obniżenie emisji NOx
 • zmniejszenie eksploatacji naturalnych zasobów ziemi
 • przedłużenie żywotności pieca szklarskiego

Aktualności

Broniąc certyfikat zarządzania jakością ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015

Broniąc certyfikat zarządzania jakością ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: …

Obchodzimy 20 lat

Calumite Ostrava rozpoczęła produkcję w 1999 roku.

Wszystkie posty